SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA – este o forma legala de societate, care are o raspundere limitata față de asociații acesteia, cât și față de legislația din România, recomandabilă cu asociat unic sau un număr redus de asociați(maxim 50).

Documente necesare pentru procedura de înregistrare:

– Copie dupa cartea de identitate/ pașaport asociați cât și a proprietarilor locuinței ce va devenii sediul social al firmei nou înființate;
– Actele de proprietate(contract vânzare cumpărare, certificat de moștenitor), privind sediul social al societății;
– Acordul Asociației de Proprietari, exclusiv case;

Etapele de urmat:

– Rezevarea denumirii firmei.
– Stabilirea sediului social al societații.În cazul in care sediul social va fi intr-un imobil aflat la bloc, va trebui luat Acordul Asociației de Proprietari și al veciniilor dumneavoastră(cei din stănga-dreapta, și cei de sus-jos de dumneavoastră);
– Redactarea Actului Constituitiv (Statut) al societații nou create;
– Declarațiile pe proprie răspundere, în care se va menționa că îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația în vigoare, pentru asociați/administratori, se vor da în fața referentului de la Registrul Comerțului.
– Dovada depunerii capitalului social constând în chitanța de depunere a sumei minime de 200 ron, la banca dorită.
– Depunerea documentelor la Oficiul Registrului Comertului.
– Ridicarea documentelor aferente inmatricularii .
Termenul de îmatriculare: 3-5 zile din momentul în care toate actele sunt complete și depuse la Registrul Comerțului.

Înfiintare SRL – Informatii detaliate

Pentru înființarea unui SRL, va trebui sa aveți în vedere asociații ce vor reprezenta și administra societatea, si participarea fiecaruia la capitalul social al societatii.
Acesta, la momentul infiintarii unui SRL, va trebui sa fie de minim 200 lei, conform prevederilor Legii societatilor comerciale nr. 31/1990.Documentele pentru infiintare SRL, se depun la Registrul Comertului unde va fi sediul social al firmei, înregistrarea fiind finalizată intr-un termen de 3 -5 zile lucratoare de la data depunerii.
Verificarea si rezervarea denumirii noii societăți, sunt primii pași în vederea deschiderii afacerii mult dorite.
Stabilirea sediului social este urmatorul pas pe care va trebui sa il faceti pentru a infiinta un SRL.
Acesta poate fi gazduit la dumneavoastra acasa sau la o alta adresa ( nu are importanta daca sunteti sau nu proprietarul spatiului).
Pentru stabilirea sediului social într-un bloc/locuință alcatuită din mai multe apartamente, va fi nevoie de acordul asociației de proprietari și acordul veciniilor.
Un alt aspect important, la infiintarea SRL-ului, este alegerea obiectului de activitate al societatii, un obiect principal si restul obiectelor secundare, care va trebui sa corespunda cu activitatea economica pe care o veti desfasura si cu Codificarea CAEN Rev. 2 conform legislatiei in vigoare la ONRC.
Avand pregatite aceste aspecte, se poate redacta actului constitutiv, pentru a putea efectua depunerea si varsarea capitalului social intr-un cont de capital social .
Depunerea documentelor pentru infiintarea SRL-ului, se va realiza dupa ce acestea sunt pregatite și semnate de către toți asociații.
Termenul de eliberare al documentelor de la Registrul Comertului este de 3 -5 zile lucrătoare.
Taxele percepute de ONRC pentru infiintarea SRL-ului sunt de aproximativ 132 lei, la care se adaugă capitalul social de minim 200 lei si sumele pentru declarații ONRC, pentru declaratiile de asociati/administrator si specimen semnatură.