loading...

Înfiintare, Înmatriculare, înregistrare Societate Cooperativa

Societate cu Raspundere Limitata


Înfiintare Societate Cooperativa – 2.000 RON (tariful include taxele la Registru, onorariul )


Pasii pentru infiintarea unei cooperative sunt realizarea de:
Copii ale documentelor de identitate ale administratorilor, membrilor, cenzori, persoanelor imputernicite;
Copie al actului de spatiu cu locatia in care se va afla sediul social
Solicitarea a minim cinci variante pentru denumirea viitoarei societati cooperative.
Se va redacta actul constitutiv al societatii cooperative incheiat sub semnatura privata, semnat de toti membrii fondatori,
Contractul de Comodat , inchiriere pentru sediul social, sau punctele de lucru;
Adeverinta Asociatie de Propietari si acordul vecinilor - daca este cazul;
Declaratiile date pe propria raspundere, dupa caz, de catre fondatori/ administratori/ cenzori din societatea cooperativa sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numita administrator sau cenzor, din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati (original);
Specimenele de semnatura ale administratorului unic sau ale administratorilor (original);
Dovezile privind efectuarea varsamintelor aporturilor subscrise si/sau varsate de catre membrii cooperatori si/sau varsate de membrii cooperatori la capitalul social;
Certificatele de cazier fiscal pentru asociatii sau reprezentantii legali din societatea cooperativa sau persoanele fizice reprezentante ale persoanei juridice numita administrator;
Certificat eliberat de cenzori din care rezulta depunerea garantiei de catre administratori (original sau copie certificata);
Declaratia-tip pe propria raspundere (original), semnata de administratori din care sa rezulte, dupa caz, ca:

  • persoana juridica nu desfasoara, la sediul social sau la sediile secundare, activitatile declarate, o perioada maximum 3 ani (model 1);
  • persoana juridica indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii pentru activitatile precizate in declaratia-tip (model 2).

Daca este cazul, mai pot fi necesare:
  • dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii emblemei;
  • acordul pentru utilizarea denumirii, prevazut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (original);
  • avize prealabile prevazute de legile speciale ;
  • imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original).

Pentru fondatorul persoana juridica, actele de inregistrare, in copie, hotararea organului statutar al fondatorului persoana juridica privind participarea la constituirea societatii cooperativa, in original, si mandatul pentru persoana abilitata sa semneze actul constitutiv in numele si pe seama fondatorului persoana juridica, in original;
Copyright © 2016 StartFirme Toate drepturile rezervate.
Realizat de ICS Web