loading...

Înfiintare, Înmatriculare, înregistrare Firme OnlineINFIINTARE FIRME ONLINE FARA DEPLASARE DIN PARTEA DUMNEAVOASTRA!


ETAPE in vederea constituirii si inmatricularii la Registrul Comertului a societatii cu raspundere limitata (SRL)
1. Alegerea, verificarea disponibilitatii si rezervarea denumirii
2. Stabilirea obiectului de activitate
3. Stabilirea sediului social
4. Intocmirea actelor
5. Capitalul social si taxele de inmatriculare
6. Formalitati Registrul Comertului/Inmatriculare.
ACTE NECESARE
Pentru infiintare firma – societate comerciala cu raspundere limitata (S.R.L.) trebuie sa ne puneti la dispozitie urmatoarele documente:
1. Copie C.I. / Pasaport asociati si administratori;
2. Copie act de proprietate al sediului social in care va functiona societatea;
3. Act care atesta dreptul de folosinta al societatii in spatiul destinat deschiderii sediului social;
Nota : in cazul in care nu dispuneti de un spatiu pentru stabilirea sediului social, societatea noastra va pune la dispozitie sediul social!!
4. Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social înregistrat la administraţia financiară în circumscripţia căreia se situează imobilul cu destinaţie de sediu social;
5. Cerificatul emis de administraţia financiară competentă, care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document ce atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit;
6. Declaraţia pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social, în cazul în care, din certificatul emis de administratia financiara competenta rezultă că sunt deja înregistrate la administraţia financiară alte documente care atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social.
7. Acord vecini / Acord asociatie de proprietari;
8. Specimene de semnatura ale reprezentanţilor societaţii;
9. Dovada depunerii capitalului social la banca – minim 200 Lei.

Copyright © 2016 StartFirme Toate drepturile rezervate.
Realizat de ICS Web